108 - திவ்ய தேசங்கள்

பன்னிரு  ஆழ்வார்கள் பாடிய நாலாயிர திவ்ய பிரபந்த த்தில் இடம்பெற்ற சிறப்புமிக்க வைணவத் திருத்தலமே திவ்ய தேசம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இப்படிப் புகழ்பெற்ற திருத்தலங்கள் 108, அஃதே 108 திவ்ய தேசங்கள்

எனப்படுகிறது. இனி 108 திவ்ய தேசங்களையும் அந்த திவ்ய தேசங்களின் தாயார் யார், பெருமாள் யார், அந்த தலம் எந்த மண்டலத்தில் இருக்கிறது, எந்த நகருக்கருகில் இருக்கிறது போன்ற விவரங்களை இந்த பட்டியலில் காணலாம்.

 


திவ்விய தேசம்

தாயார்

மூலவர்

உத்சவர்

மண்டலம்

எந்த நகருக்கருகில்

1

ஸ்ரீரங்கம்

(திருவரங்கம்)

ஸ்ரீரங்க நாச்சியார்

ஸ்ரீ ரங்கநாதன்

நம்பெருமாள்

சோழ நாடு

திருச்சிராப்பள்ளி

2

திருக்கோழி

(உறையூர், நிசுலாபுரி, உரந்தை)

ஸ்ரீ கமலவல்லி நாச்சியார்

ஸ்ரீ அழகிய மணவாளன்

--

சோழ நாடு

திருச்சிராப்பள்ளி

3

திருக்கரம்பனூர் (உத்தமர் கோவில், கடம்ப க்ஷேத்ரம்)

ஸ்ரீ பூர்வ தேவி

ஸ்ரீ புருஷோத்தமன்


சோழ நாடு

திருச்சிராப்பள்ளி

4

திருவெள்ளறை (வேதகிரி க்ஷேத்ரம்)

ஸ்ரீ செண்பகவல்லி நாச்சியார்

ஸ்ரீ புண்டரீகாக்ஷன்


சோழ நாடு

திருச்சிராப்பள்ளி

5

திருஅன்பில்

ஸ்ரீ அழகியவல்லி நாச்சியார்

ஸ்ரீ வடிவழகிய நம்பி

ஸ்ரீ சுந்தரராஜன்

சோழ நாடு

திருச்சிராப்பள்ளி

6

திருப்பேர்நகர் , அப்பக்குடத்தான்

ஸ்ரீ கமலவல்லி (இந்திரா தேவி)

அப்பலா ரங்கநாதன்


சோழ நாடு

திருச்சிராப்பள்ளி

7

திருக்கண்டியூர்

ஸ்ரீ கமலவல்லி

ஹர சாப விமோசன பெருமாள்

கமலநாதன்

சோழ நாடு

திருச்சிராப்பள்ளி

8

திருக்கூடலூர்,

ஆடுதுறை பெருமாள் கோவில்

ஸ்ரீ பத்மாசனி (புஷ்பவல்லி)

வையம் காத்த பெருமாள் (ஜகத்ரக்ஷகன்)


சோழ நாடு

கும்பகோணம்

9

திரு கவித்தலம் (கபிஸ்தலம்)

ஸ்ரீ ரமாமணிவல்லி (பொற்றாமரையாள்)

கஜேந்திர வரதன்


சோழ நாடு

கும்பகோணம்

10

திருப்புள்ளம் (பூதங்குடி)

ஸ்ரீ பொற்றாமரையாள் (ஹேமாம்புஜவல்லி)

ஸ்ரீ வல்விலி ராமர்


சோழ நாடு

கும்பகோணம்

11

திரு ஆதனூர்

ஸ்ரீ ரங்கநாயகி

ஸ்ரீ  ஆண்டளக்குமையன்


சோழ நாடு

கும்பகோணம்

12

திருகுடந்தை

(பாஸ்கர  க்ஷேத்ரம்)

ஸ்ரீ கோமளவல்லி (படிதாண்டா பத்தினி)

ஸ்ரீ சாரங்கபாணி


சோழ நாடு

கும்பகோணம்

13

திருவிண்ணகர்,

ஒப்பிலியப்பன் கோயில்

ஸ்ரீ பூமிதேவி நாச்சியார்

ஸ்ரீ ஒப்பிலியப்பன் (ஸ்ரீநிவாசன்)


சோழ நாடு

கும்பகோணம்

14

திரு நறையூர்,

நாச்சியார் கோயில்

ஸ்ரீ வஞ்சுளவல்லி நாச்சியார்

திருநறையூர் நம்பி


சோழ நாடு

கும்பகோணம்

15

திருச்சேறை

ஸ்ரீ சாரநாயகி (சார நாச்சியார்)

ஸ்ரீ சாரநாதன்


சோழ நாடு

கும்பகோணம்

16

திரு கண்ணமங்கை

ஸ்ரீ அபிசேக வல்லி

பக்த வத்சல பெருமாள்


சோழ நாடு

கும்பகோணம்

17

திருக்கண்ணபுரம் (கிருஷ்ணாரண்யா, பஞ்சக்ருஷ்ண, சப்த புண்ணிய க்ஷேதரம்)

ஸ்ரீ கண்ணபுர நாயகி

நீல மேகப் பெருமாள்

சௌரிராஜ பெருமாள்

சோழ நாடு

நாகப்பட்டினம்

18

திரு கண்ணங்குடி

ஸ்ரீ லோகநாயகி (அரவிந்த வல்லி)

ஸ்ரீ லோகநாதன் (சியாமளமேணிப் பெருமாள்)

தாமோதர நாராயணன்

சோழ நாடு

கும்பகோணம்

19

திரு நாகை,

நாகப்பட்டினம்

ஸ்ரீ சௌந்தர்ய வல்லி

நீலமேகப் பெருமாள்

சௌந்தர்யராஜன்

சோழ நாடு

நாகப்பட்டினம்

20

தஞ்சைமாமணி கோயில்

ஸ்ரீ செங்கமல வல்லி

நீலமேகப் பெருமாள்


சோழ நாடு

தஞ்சாவூர்

21

திரு நந்திபுர விண்ணகரம்,

நாதன் கோயில், தக்ஷின ஜகன்னாத்

ஸ்ரீ செண்பக வல்லி தாயார்

ஸ்ரீ ஜகந்நாதன் (நாதநாதன், விண்ணகர பெருமாள்)


சோழ நாடு

கும்பகோணம்

22

திரு வெள்ளியங்குடி

ஸ்ரீ மரகத வல்லி

கோலவல்வில்லி ராமன்

ஸ்ருங்கார சுந்தரன்

சோழ நாடு

சீர்காழி

23

திருவழுந்தூர்

(தேரழுந்தூர்)

ஸ்ரீ செங்கமல வல்லி

தேவாதிராஜன்

ஆமருவியப்பன்

சோழ நாடு

மயிலாடுதுறை

24

திரு சிறுபுலியூர்

ஸ்ரீ திருமாமகள் நாச்சியார்

அருள்மாக்கடல்  (ஜலசயனப் பெருமாள்)

க்ருபா  சமுத்ரப் பெருமாள்

சோழ நாடு

மயிலாடுதுறை

25

திரு தலைச் சங்க நாண்மதியம் (தலைச்சங்காடு)

ஸ்ரீ  தலைச்சங்க நாச்சியார்

நாண்மதியப் பெருமாள்  (வெண்சுடர் பெருமாள்)

வியோமஜோதிப்பிரான் (வெண்சுடர்பிரான், லோகநாதன்)

சோழ நாடு

மயிலாடுதுறை

26

திரு இந்தளூர்

ஸ்ரீ பரிமள ரங்க நாயகி (சந்திர சாப விமோசன வல்லி, புண்டரிக வல்லி)

பரிமள ரங்கநாதன் (மருவினிய மைந்தன், சுகந்தவன நாதன்)


சோழ நாடு

மயிலாடுதுறை

27

திருக் காவளம்பாடி,

திரு நாங்கூர்

ஸ்ரீ மடவரல் மங்கை

ஸ்ரீ கோபால கிருஷ்ணன் (ராஜ கோபாலன்)


சோழ நாடு

சீர்காழி

28

திருக் காழி ஸ்ரீராம விண்ணகரம், சிர்காழி

ஸ்ரீ லோக நாயகி (மட்டவிழ்குழலி)

திரு விக்ரமன் (தாடாளன்)

த்ரிவிக்ரம நாராயணன்

சோழ நாடு

சீர்காழி

29

திரு அரிமேய விண்ணகரம்,

திரு நாங்கூர்

ஸ்ரீ அம்ருதகட வல்லி

குடமாடுகூத்தன்

சதுர்புஜங்களுடன் கோபாலன்

சோழ நாடு

சீர்காழி

30

திருவண் புருடோத்தமம்,

திரு நாங்கூர்

ஸ்ரீ புருஷோத்தம நாயகி

ஸ்ரீ புருஷோத்தமன்


சோழ நாடு

சீர்காழி

31

திரு செம்பொன்செய் கோயில்,

திரு நாங்கூர்

ஸ்ரீ அல்லிமாமலர்  நாச்சியார்

ஸ்ரீ பேரருளாளன்

ஹேமரங்கர் (செம்பொன்னரங்கர்)

சோழ நாடு

சீர்காழி

32

திருமணிமாடக் கோயில்,

திரு நாங்கூர்

ஸ்ரீ புண்டரீக வல்லி தாயார்

ஸ்ரீ நாராயணன் (நந்தாவிளக்கு)

நாராயணன், அளத்தற்கரியான்

சோழ நாடு

சீர்காழி

33

திரு வைகுந்த விண்ணகரம்,

திரு நாங்கூர்

ஸ்ரீ வைகுந்த வல்லி

ஸ்ரீ வைகுந்த நாதன்


சோழ நாடு

சீர்காழி

34

திருவாலி மற்றும் திருநகரி

திருவாலி: ஸ்ரீ அம்ருதகட வல்லி, திருநகரி: ஸ்ரீ அம்ருத வல்லி

திருவாலி: ஸ்ரீ லக்ஷ்மி ந்ருசிம்ஹர் (வயலாளி மணவாளன்), திருநகரி: ஸ்ரீ வேதராஜன்

திருவாலி: ஸ்ரீ திருவாலி நகராளன், திருநகரி: ஸ்ரீ கல்யாண ரங்கநாதன்

சோழ நாடு

சீர்காழி

35

திரு தேவனார் தொகை,

திரு நாங்கூர்

ஸ்ரீ கடல் மகள் நாச்சியார், மாதவநாயகி

தெய்வநாயகன்

மாதவப் பெருமாள்

சோழ நாடு

சீர்காழி

36

திருத்தெற்றி அம்பலம்,

திரு நாங்கூர்

ஸ்ரீ செங்கமல வல்லி

செங்கண் மால் (ரங்கநாதன், ஸ்ரீ லக்ஷ்மிரங்கர்)


சோழ நாடு

சீர்காழி

37

திருமணிக்கூடம் ,

திரு நாங்கூர்

ஸ்ரீ திருமகள் நாச்சியார் (ஸ்ரீதேவி), பூதேவி

வரதராஜப் பெருமாள் (மணிகூட நாயகன்)


சோழ நாடு

சீர்காழி

38

அண்ணன் கோயில் (திருவெள்ளக்குளம்), திரு நாங்கூர்

ஸ்ரீ அலர்மேல்மங்கை, ஸ்ரீ பூவார் திருமகள் நாச்சியார், பத்மாவதி

ஸ்ரீநிவாசன், கண்ணன், நாராயணன், அண்ணன் பெருமாள்


சோழ நாடு

சீர்காழி

39

திரு பார்த்தன் பள்ளி,

திரு நாங்கூர்

ஸ்ரீ தாமரை நாயகி

ஸ்ரீ தாமரையாள் கேள்வன்

ஸ்ரீ பார்த்தசாரதி

சோழ நாடு

சீர்காழி

40

திருச்சித்திரக் கூடம் ,

சிதம்பரம்

ஸ்ரீ புண்டரீக வல்லி தாயார்

கோவிந்தராஜன்

தேவாதி தேவன் (பார்த்தசாரதி)

சோழ நாடு

சிதம்பரம்

41

திரு அஹீந்த்ரபுரம்,

ஆயிந்தை

ஸ்ரீ ஹேமாமபுஜ வல்லி தாயார் (வைகுண்ட நாயகி)

ஸ்ரீ தெய்வநாயகன்

ஸ்ரீ மூவராகிய ஒருவன், தேவநாதன்

நாடு நாடு

கடலூர்

42

திருக்கோவலூர்

ஸ்ரீ பூங்கோவை நாச்சியார்

த்ரிவிக்ரமன்

ஆயனார், கோவலன் (கோபாலன்)

நாடு நாடு

கடலூர்

43

திருக்கச்சி,

அத்திகிரி  (அத்தியூர், காஞ்சிபுரம், சத்யவ்ரத க்ஷேத்ரம்)

ஸ்ரீ பெருந்தேவி (மகாதேவி) தாயார்

ஸ்ரீ பேரருளாள வரதராஜன்


தொண்டை நாடு

காஞ்சிபுரம்

44

அஷ்டபுயகரம்,

காஞ்சிபுரம்

ஸ்ரீ அலர்மேல் மங்கை, பத்மாசனித் தாயார்

ஆதி கேசவ பெருமாள் (சக்ரதரர், கஜேந்திர வரதன்)


தொண்டை நாடு

காஞ்சிபுரம்

45

திருத்தண்கா,

தூப்புல், காஞ்சிபுரம்

ஸ்ரீ மரகத வல்லி

ஸ்ரீ தீபப் பிரகாசன் (விளக்கொளிப் பெருமாள், திவ்யப்ரகாசர்)


தொண்டை நாடு

காஞ்சிபுரம்

46

திரு வேளுக்கை,

காஞ்சிபுரம்

ஸ்ரீ வேளுக்கை வல்லி (அம்ருதவல்லி)

அழகியசிங்கர் (ந்ருசிம்ஹர், ஸ்ரீ முகுந்த நாயகன்)


தொண்டை நாடு

காஞ்சிபுரம்

47

திரு நீரகம்,

காஞ்சிபுரம்

ஸ்ரீ நிலமங்கை வல்லி


ஸ்ரீ ஜகதீச்வரர்

தொண்டை நாடு

காஞ்சிபுரம்

48

திருப் பாடகம்,

காஞ்சிபுரம்

ஸ்ரீ ருக்மிணி, சத்ய பாமா

பாண்டவ தூதர்


தொண்டை நாடு

காஞ்சிபுரம்

49

திரு நிலா திங்கள் துண்டம், காஞ்சிபுரம்

நேர் ஒருவர் இல்லா வல்லி (நிலாத்திங்கள் துண்ட தாயார்)

சந்திர சூட பெருமாள் (நிலாத்திங்கள் துண்டத்தான்)


தொண்டை நாடு

காஞ்சிபுரம்

50

திரு ஊரகம்,

காஞ்சிபுரம்

ஸ்ரீ அமுத வல்லி நாச்சியார் (அம்ருதவல்லி)

ஸ்ரீ த்ரிவிக்ரமன் (உலகளந்த பெருமாள்)


தொண்டை நாடு

காஞ்சிபுரம்

51

திரு வெஃகா,

காஞ்சிபுரம்

ஸ்ரீ கோமள வல்லி நாச்சியார்

ஸ்ரீ யதோக்தகாரி  (வேகாசேது, சொன்னவண்ணம் செய்த பெருமாள்)


தொண்டை நாடு

காஞ்சிபுரம்

52

திருக் காரகம்,

காஞ்சிபுரம்

ஸ்ரீ பத்மாமணி நாச்சியார் (ரமாமணி நாச்சியார்)

ஸ்ரீ கருணாகர பெருமாள்


தொண்டை நாடு

காஞ்சிபுரம்

53

திருக் கார்வானம்,

காஞ்சிபுரம்

ஸ்ரீ கமல வல்லி (தாமரையாள்)

ஸ்ரீ கள்வன்


தொண்டை நாடு

காஞ்சிபுரம்

54

திருக் கள்வனூர்,

காஞ்சிபுரம்

ஸ்ரீ அஞ்சில வல்லி நாச்சியார்

ஆதி வராஹப் பெருமாள்


தொண்டை நாடு

காஞ்சிபுரம்

55

திருப் பவளவண்ணம்,

காஞ்சிபுரம்

ஸ்ரீ பவள வல்லி

ஸ்ரீ பவளவண்ணன்


தொண்டை நாடு

காஞ்சிபுரம்

56

திருப் பரமேஸ்வர விண்ணகரம், காஞ்சிபுரம்

ஸ்ரீ வைகுண்ட வல்லி

ஸ்ரீ பரமபதநாதன் (வைகுந்தநாதன்)


தொண்டை நாடு

காஞ்சிபுரம்

57

திருப்புட்குழி

ஸ்ரீ மரகத வல்லி தாயார்

ஸ்ரீ விஜய ராகவப் பெருமாள்

ஸ்ரீ விஜய ராகவப் பெருமாள்

தொண்டை நாடு

காஞ்சிபுரம்

58

திரு நின்றவூர்

(தின்னனூர்)

ஸ்ரீ சுதா வல்லி (என்னைப் பெற்ற தாயார்)

ஸ்ரீ பக்தவத்சலப் பெருமாள் (பத்தராவிப் பெருமாள்)


தொண்டை நாடு

சென்னை

59

திரு எவ்வுள்

(புண்யாவ்ருத, வீக்ஷாரண்ய க்ஷேத்ரம்), திருவள்ளூர்

ஸ்ரீ கனக வல்லி (வசுமதி)

வைத்ய வீர ராகவப் பெருமாள்


தொண்டை நாடு

சென்னை

60

திரு அல்லிக் கேணி (திருவல்லிக்கேணி, ப்ரிந்தாரண்ய க்ஷேத்ரம்)

ஸ்ரீ ருக்மிணித் தாயார்

ஸ்ரீ வேங்கட கிருஷ்ணன்

ஸ்ரீ பார்த்தசாரதி

தொண்டை நாடு

சென்னை

61

திரு நீர்மலை

ஸ்ரீ அணிமாமலர் மங்கை

நீர்வண்ணன் (நீலமுகில்வண்ணன்)


தொண்டை நாடு

சென்னை

62

திரு இட வெந்தை

ஸ்ரீ கோமள வல்லி நாச்சியார்

லக்ஷ்மி வராஹப் பெருமாள்

நித்ய கல்யாணப் பெருமாள்

தொண்டை நாடு

சென்னை

63

திருக் கடல் மல்லை,

மஹாபலிபுரம்

ஸ்ரீ நில மங்கை நாயகி

ஸ்தல சயனப் பெருமாள்

ஸ்தலசயனதுரைவார் (உலகுய்ய நின்றான்)

தொண்டை நாடு

சென்னை

64

திருக்கடிகை,

சோளிங்கர்

ஸ்ரீ அம்ருத வல்லி

யோக ந்ருஸிம்ஹன்

அக்காரக்கனி

தொண்டை நாடு

சென்னை

65

திரு அயோத்தி,

அயோத்யா

ஸ்ரீ சீதாப் பிராட்டி

ஸ்ரீ ராமன்  (சக்கரவர்த்தித் திருமகன், ரகுநாயகன்)


வட நாடு

உத்தர் பிரதேஷ்

66

திரு நைமிசாரண்யம்

ஸ்ரீ ஸ்ரீஹரி லக்ஷ்மி (ஸ்ரீ புண்டரீகவல்லி)

ஸ்ரீ ஸ்ரீஹரி (தேவராஜன்)


வட நாடு

உத்தர் பிரதேஷ்

67

திருப் ப்ரிதி (நந்தப் பிரயாக்,

(ஜோஷி மடம்)

ஸ்ரீ பரிமள வல்லி நாச்சியார்

பரம புருஷன்


வட நாடு

உத்தராஞ்சல்

68

திருக் கண்டமென்னும் கடிநகர் (தேவப்ரயாகை)

ஸ்ரீ புண்டரீக வல்லி தாயார்

ஸ்ரீ நீலமேக பெருமாள் (ஸ்ரீ புருஷோத்தமன்)


வட நாடு

உத்தராஞ்சல்

69

திரு வதரி ஆசிரமம்

(பத்ரிநாத்)

ஸ்ரீ அரவிந்த வல்லி

ஸ்ரீ பத்ரி நாராயணன்


வட நாடு

உத்தராஞ்சல்

70

திரு சாளக்ராமம்

(முக்திநாத்)

ஸ்ரீ ஸ்ரீதேவி நாச்சியார்

ஸ்ரீ ஸ்ரீ மூர்த்தி


வட நாடு

நேபால்

71

திரு வட மதுரை

(மதுரா)

ஸ்ரீ சத்ய பாமா நாச்சியார்

கோவர்தனேசன் (பால க்ருஷ்ணன்)


வட நாடு

உத்தர் பிரதேஷ்

72

திருவாய்ப்பாடி,

கோகுலம்

ஸ்ரீ ருக்மிணி மற்றும் சத்ய பாமா

ஸ்ரீ நவ மோகன கிருஷ்ணன்


வட நாடு

உத்தர் பிரதேஷ்

73

திரு த்வாரகை

(துவரை, துவராபதி)

ஸ்ரீ கல்யாண நாச்சியார் (ஸ்ரீ லக்ஷ்மிஸ்ரீ, ருக்மிணி)

கல்யாண நாராயணன் (த்வாரகாதீசன், த்வாரகாநாத்ஜி)


வட நாடு

குஜராத்

74

திரு சிங்கவேழ்குன்றம், அஹோபிலம்

ஸ்ரீ செஞ்சு லக்ஷ்மி (ஸ்ரீ அம்ருத வல்லி)

ப்ரஹலாதவரதன் (லக்ஷ்மிந்ருசிம்ஹன்)


வட நாடு

ஆந்திரம்

75

திருவேங்கடம்

(திருப்பதி, திருமலை, ஆதிவராஹ  க்ஷேத்ரம்)

அலர்மேல் மங்கை (பத்மாவதி)

ஸ்ரீ திருவேங்கமுடையான்  (வெங்கடாசலபதி, பாலாஜி)

ஸ்ரீநிவாசன்  (மலையப்ப சுவாமி, மலைகுனியன் நின்ற பெருமாள்)

வட நாடு

ஆந்திரம்

76

திரு நாவாய்

ஸ்ரீ மலர் மங்கை நாச்சியார் (சிறுதேவி)

நாவாய் முகுந்தன் (நாராயணன்)


மலை நாடு

கேரளம்

77

திரு வித்துவக்கோடு (திருவிசிக்கோடு, திருவஞ்சிக்கோடு)

ஸ்ரீ வித்துவக்கோட்டு வல்லி (பத்மபாணி நாச்சியார்)

உய்ய வந்த பெருமாள் (அபயப்ரதன்)


மலை நாடு

கேரளம்

78

திருக்காட்கரை

ஸ்ரீ பெருஞ்செல்வ நாயகி (ஸ்ரீ வாத்சல்ய வல்லி நாச்சியார்)

காட்கரையப்பன்


மலை நாடு

கேரளம்

79

திரு மூழிக்களம்

ஸ்ரீ மதுரவேணி நாச்சியார்

திரு மூழிக்களத்தான்  (ஸ்ரீ சூக்தி நாத பெருமாள், அப்பன்)


மலை நாடு

கேரளம்

80

திரு வல்ல வாழ்

(திருவல்லா, ஸ்ரீ வல்லபா க்ஷேத்ரம்)

ஸ்ரீ வாத்சல்ய தேவி (ஸ்ரீ செல்வ திருக்கொழுந்து) நாச்சியார்

ஸ்ரீ கோலப்பிரான் (திருவல்லமார்பன் , ஸ்ரீவல்லபன்)


மலை நாடு

கேரளம்

81

திருக்கடித்தானம்

ஸ்ரீ கற்பக வல்லி

ஸ்ரீ அம்ருத (அத்புத) நாராயணன்


மலை நாடு

கேரளம்

82

திருச்செங்குன்றூர்

(திருசிற்றாறு)

ஸ்ரீ செங்கமல வல்லி

இமயவரப்பன்


மலை நாடு

கேரளம்

83

திருப்புலியூர்

(குட்டநாடு)

ஸ்ரீ பொற்கொடி நாச்சியார்

மாயப்பிரான்


மலை நாடு

கேரளம்

84

திருவாறன்விளை

(ஆறன்முளா)

ஸ்ரீ  பத்மாஸநி  நாச்சியார்

திருக்குறளப்பன் (செஷாசனா )


மலை நாடு

கேரளம்

85

திருவண் வண்டுர்

ஸ்ரீ கமல வல்லி நாச்சியார்

பாம்பணை அப்பன்


மலை நாடு

கேரளம்

86

திருவனந்தபுரம்

ஸ்ரீ ஸ்ரீஹரி லக்ஷ்மி

அனந்தபத்மநாபன்


மலை நாடு

கேரளம்

87

திரு வட்டாறு

ஸ்ரீ மரகத வல்லி நாச்சியார்

ஆதி கேசவ பெருமாள்


மலை நாடு

கேரளம்

88

திருவண்பரிசாரம்

ஸ்ரீ கமல வல்லி நாச்சியார்

ஸ்ரீ திருக்குறளப்பன் (திருவாழ்மார்பன்)


மலை நாடு

கேரளம்

89

திருக்குறுங்குடி

ஸ்ரீ குறுங்குடிவல்லி நாச்சியார்

சுந்தர பரிபூரணன் (நின்ற நம்பி)


பாண்டியநாடு

திருநெல்வேலி

90

திரு சிரீவர மங்கை (வானமாமலை, தோதாத்ரி க்ஷேத்ரம்,திருசிரீவரமங்கள நகர், நாங்குநேரி)

ஸ்ரீ சிரீவரமங்கை நாச்சியார்

ஸ்ரீ தோதாத்ரிநாதன்  (வானமாமலை)

ஸ்ரீ தெய்வநாயகன்

பாண்டியநாடு

திருநெல்வேலி

91

ஸ்ரீவைகுண்டம்,

நவதிருப்பதி

ஸ்ரீ வைகுந்தவல்லி

ஸ்ரீ வைகுந்தநாதன் (ஸ்ரீ கள்ளபிரான்)


பாண்டியநாடு

திருநெல்வேலி

92

திருவரகுணமங்கை,

நவதிருப்பதி

ஸ்ரீ வரகுண வல்லி தாயார் (ஸ்ரீ வரகுணமங்கை தாயார்)

விஜயாசனப்  பெருமாள்


பாண்டியநாடு

திருநெல்வேலி

93

திருப்புளிங்குடி,

நவதிருப்பதி

ஸ்ரீ மலர்மகள் நாச்சியார், ஸ்ரீ புளிங்குடி வல்லி

ஸ்ரீ காய்சினவேந்தன்


பாண்டியநாடு

திருநெல்வேலி

94

திரு தொலைவில்லிமங்கலம் (ரெட்டைத் திருப்பதி), நவதிருப்பதி

ஸ்ரீ கரும் தடங்கண்ணி நாச்சியார்

ஸ்ரீ அரவிந்த லோசனன், ஸ்ரீநிவாசன் (தேவப்பிரான்)


பாண்டியநாடு

திருநெல்வேலி

95

திருக்குளந்தை (பெருங்குளம்), நவதிருப்பதி

ஸ்ரீ அலமேலுமங்கை தாயார், ஸ்ரீ குளந்தை  வல்லி

ஸ்ரீ ஸ்ரீநிவாசன்

ஸ்ரீ மாயக்கூத்தன்

பாண்டியநாடு

திருநெல்வேலி

96

திருக்கோளூர், நவதிருப்பதி

ஸ்ரீ குமுத வல்லி, ஸ்ரீ கோளூர் வல்லி நாச்சியார்

ஸ்ரீ வைத்த மாநிதி பெருமாள் (நிக்ஷேபவிதன்)


பாண்டியநாடு

திருநெல்வேலி

97

திருப்பேரை

(தென் திருப்பேரை), நவதிருப்பதி

ஸ்ரீ குழைக்காது வல்லி, ஸ்ரீ திருப்பேரை நாச்சியார்

ஸ்ரீ மகர நெடும் குழைக்காதன் (ஸ்ரீ நிகரில் முகில் வண்ணன்)


பாண்டியநாடு

திருநெல்வேலி

98

திருக்குருகூர்

(ஆழ்வார் திருநகரி), நவதிருப்பதி

ஸ்ரீ ஆதிநாத வல்லி, ஸ்ரீ குருகூர் வல்லி

ஸ்ரீ ஆதிநாதன் (ஸ்ரீ ஆதிப்பிரான்)

ஸ்ரீ பொலிந்து நின்ற பிரான்

பாண்டியநாடு

திருநெல்வேலி

99

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்

ஸ்ரீ ஆண்டாள் (ஸ்ரீ கோதா நாச்சியார்)

ஸ்ரீ வடபத்ரசாயி (ரங்கமன்னார்)


பாண்டியநாடு

விருதுநகர்

100

திருதண்கால் (திருதண்காலூர்)

ஸ்ரீ செங்கமல தாயார் (அன்ன நாயகி, அனந்த நாயகி, அம்ருத நாயகி, ஜாம்பவதி)

ஸ்ரீ நின்ற நாராயணன்


பாண்டியநாடு

விருதுநகர்

101

திருக்கூடல்,

மதுரை

ஸ்ரீ மதுர வல்லி (வகுலவல்லி, வரகுணவல்லி, மரகதவல்லி)

கூடல் அழகர்


பாண்டியநாடு

மதுரை

102

திருமாலிரும் சோலை

(அழகர் கோயில்)

ஸ்ரீ சுந்தர வல்லி (ஸ்ரீதேவி)

திரு மாலிரும் சோலை நம்பி (அழகர், கள்ளழகர், மாலாங்காரர்)


பாண்டியநாடு

மதுரை

103

திரு மோகூர்

ஸ்ரீ மோகூர் வல்லி (மேகவல்லி, மோகன வல்லி)

ஸ்ரீ காளமேக பெருமாள்

ஸ்ரீ திருமோகூர் ஆப்தன்

பாண்டியநாடு

மதுரை

104

திருக்கோஷ்டியூர் (கோஷ்டி க்ஷேத்ரம்)

திருமாமகள் நாச்சியார்

ஸ்ரீ உரகமெல்லணையான்

ஸ்ரீ சௌம்யநாராயணன்

பாண்டியநாடு

புதுக்கோட்டை

105

திருப்புல்லாணி, ராமநாதபுரம்

ஸ்ரீ கல்யாண வல்லி, ஸ்ரீ  பத்மாஸநி த் தாயார்

ஸ்ரீ கல்யாண ஜகந்நாதன் (தெய்வச் சிலையார்)


பாண்டியநாடு

ராமநாதபுரம்

106

திருமெய்யம்

ஸ்ரீ உய்ய வந்த நாச்சியார்

ஸ்ரீ சத்ய கிரிநாதன் (ஸ்ரீ சத்யமூர்த்தி)

ஸ்ரீ மெய்யப்பன்

பாண்டியநாடு

புதுக்கோட்டை

107

திருப்பாற்கடல்

ஸ்ரீ கடல் மகள் நாச்சியார் (ஸ்ரீ பூதேவி)

ஸ்ரீ க்ஷீராப்தி நாதன்


விண்ணுலகம்

விண்ணுலகம்

108

பரமபதம்

ஸ்ரீ பெரிய பிராட்டியார்

ஸ்ரீ பரமபத நாதன்


விண்ணுலகம்

விண்ணுலகம்

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain