(1832)

தானவன் வேள்வி தன்னில் தனியே குறளாய் நிமிர்ந்து,

வானமும்மண் ணகமும் அளந்த திஜீவிக் கிரமன்,

தேனமர் பூம்பொழில் சூழ் திருமாலிருஞ் சோலைநின்ற,

வானவர் கோனையின் று வணங்கித்தொழ வல்லள் கொலோ.

 

பதவுரை

தானவன்

-

(மஹாபலியென்னும்) அசுரனுடைய

வேள்வி தன்னில்

-

யாகத்திலே

தனியே

-

அத்விதீயனான

குறள் ஆய்

-

வாமநமூர்த்தியாய் (எழுந்தருளி)

நிமிர்ந்து

-

(உதகதானம் பெற்றவாறே) ஓங்கிவளர்ந்து

வானமும்

-

மேலுலகங்களையும்

மண் அகமும்

-

கீழுலகங்களையும்

திரி விக்கிரமன்

-

த்ஜீவிக்ரம மூர்த்தியானவனும்

தேன் அமர் பூ பொழில் சூழ்

-

தேன்மிக்க பூஞ்சோலைகளால் சூழப்பட்ட

திருமாலிருஞ்சோலையில்

நின்ற

-

நிற்பவனுமான

வானவர் கோனை

-

தேவாதிதேவனை

(என்பெண்மகள்)

இன்று

-

இப்போது

வணங்கி தொழவல்லள்

-

ஸேவிக்கப்பெறுவளோ?

 

English Translation

The Lord came to the Asura Mabali;s sacrifice as a manikin, then grew as Trivikrama and measured the Earth and sky. He is the Lord of celestials residing in Tirumalirumsolai amid honey-dripping flower groves.  Will my daughter be able to bow and worship him today? I wonder!

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain