(1107)

கடிகமழு நெடுமறுகில் கடல்மல்லைத் தலசயனத்து,

அடிகளடி யேநினையு மடியவர்கள் தம்மடியான்,

வடிகொள்நெடு வேல்வலவன் கலிகன்றி யொலிவல்லார்,

முடிகொள்நெடு மன்னவர்தம் முதல்வர்முத லாவாரே.

 

பதவுரை

கடி கமழும் நெடுமறுகின்

-

பரிமளம் வீசுகின்ற நீண்ட வீதிகளையுடைய

கடல்மல்லை தலசயனத்து

-

திருக்கடல்மல்லையி லெழுந்தருளியிருக்கிற

அடிகள்

-

எம்பெருமானுடைய

அடியேநினையும்

-

திருவடிகளையே தியானிக்கின்ற

அடியவர்கள் தம்

-

பாகவதர்கட்கு

அடியான்

-

தாஸபூதரும்.

வடிகொள் நெடு வேல் வலவன்

-

கூர்மை பொருந்திய பெரிய வேலைக்கொண்டு பொருவதில்  வல்லவருமான

கலிகன்றி

-

திருமங்கையாழ்வாருடைய

ஒலி

-

இவ்வருளிச்செயலை

வல்லார்

-

ஓதவல்லவர்கள்,

முடி கொள் நெடு மன்னவர் தம் முதல்வர் முதல் ஆவார்

-

கிரீடமணிந்த ராஜாதி ராஜர்களுக்கும் தலைவராகப் பெறுபவர்கள்.

 

ஸ்ரீ காஞ்சி பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணங்கராசாரியார் எழுதிய

விளக்க உரை

***- பாகவத சேஷத்வமே பரம புருஷார்த்தமென்று பரமயோக்யமாக அருளிச்செய்து வந்த ஆழ்வார் பலன் சொல்லுமிடத்து அஹங்காரத்திற்கு மூலகாரணமும் பாகவதசேஷத்திற்குப்  பிரதி நந்தகமுமான இஹலோக ஐச்வரியத்தைப் பலனாகச்சொல்வதேன்; என்று நஞ்சீயர்பட்டரைக் கேட்டார்; அதற்கு அவர் ரஸோத்தியாக ஒரு உத்தரம அருளிச் செய்தாராம்;  அதாவது -“திருமங்கையாழ்வார் உருவவதரித்த பின்பு த்யாஜ்யமான ஐச்வர்யமும் பரம புருஷார்த்தமாய் விட்டதுகாணும்; பணமுள்ள இடங்களிற்சென்று கொள்ளையடித்து பகவத் பாகவத கைங்கரியங்கள் பண்ணுகிறவராகையாலே ஹயமான ஐச்வரியமும் இவ்வாழ்வார் திருவுள்ளத்தால் உத்தேச்யமாய் விட்டதிறே” என்றாராம்;  அவர் எந்த எந்த பலனை விரும்பினாலும் அந்த அந்த பலன் இவ்வருளிச்செயல் மூலமாகக் கிடைக்குமென்பது உண்மைப்பொருள்.

அன்றியே, ஈற்றடிக்கு வேறொருவகையாகவும் நிர்வாஹமுண்டு;-  முடிகொள் நெடுமன்னவர்-இவ்வுலகத்தில் அரசர்களாக இருக்கும் க்ஷத்ரியர்கள் அவர்களுக்கும் முதல்வர்-அவர்களிற் காட்டிலும் எத்தனையோ மடங்கு மேம்பாடுடைய ப்ரஹ்மா முதலிய தேவர்கள்; அவர்களுக்கும் முதல்வர்-அவர்கட்தம் நிர்வாஹகரான நித்யஸூரிகள்.  ஆக, இத்திருமொழி கற்றவர்கள் நித்ய ஸூரிகளோடு ஒத்து நிதய் கைங்கரியம் பண்ணப் பெறுவர்களென்று பரம புருஷார்த்தத்தையே இதற்குப் பலனாகச் சொல்லிற்றாக வுரையிடலாம்; பெரியவாச்சான்பிள்ளை திருவுள்ளமு மிங்ஙனேயாம்.

 

English Translation

Big fragrant streets line Kadal Mallai Talasayanam where our Lord resides. The beautiful spear-wielding Kalikanri devotee of those who worship him there, has sung this garland of pure Tamil songs. Those who master it will rule as kings over crowned kings.

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain