(1105)

செழுநீர் மலர்க்கமலம் திரையுந்த வன்பகட்டால்,

உழுநீர் வயலுழவ ருழப்பின்முன் பிழைத்தெழுந்த,

கழுநீர் கடிகமழும் கடன்மல்லைத் தலசயனம்,

தொழுநீர் மனத்தவரைத் தொழுவாயென் தூயநெஞ்சே.

 

பதவுரை

உழுநீர் வயல்

-

எப்போதும் உழுதுகொண்டேயிருக்க வேண்டும்படியான இயற்கையுடைய கழனிகளிலே

உழவர்

-

க்ருஷி பண்ணுகிற உழவர்கள்.

செழு நீர் திரை

-

அழகிய நீரின் அலைகளையும்

கமலம் மலர்

-

தாமரை மலர்களையும்

உந்து

-

தள்ளுகிற

வல் பகட்டால்

-

வலிய எருதுகளைக்கொண்டு

உழ

-

உழுதல் செய்ய,

பின் முன்

-

பின்னும் முன்னும்

பிழைத்து எழுந்த

-

உழவுக்குத் தப்பி யெழுந்த

கழுநீர்

-

செங்கழுநீர் மலர்களினுடைய

கடி கமழும்

-

பரிமளம் வீசப்பெற்ற

கடல்மல்லை தலசயனம்

-

திருக்கடல்மல்லையை

தொழுநீர் மனத்தவரை

-

வணங்குவதையே இயற்கையாகவுடைய நெஞ்சு படைத்த  பாகவதர்களை

என் தூய் நெஞ்சே! தொழுவாய்-.

 

ஸ்ரீ காஞ்சி பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணங்கராசாரியார் எழுதிய

விளக்க உரை

***- முதலடியில் “திரையுந்து” என்ற பாடத்திற் காட்டிலும் “திரையுந்து” என்ற பாடம்  வியாக்கியானத்திற்கு மிகவும் மிணங்கும்.  உழவர்கள் கழனிகளை உழும்போது அங்குள்ள தாமரை மலர்களையும் நீர் வெள்ளங்களையும் காலாலே தள்ளிக்கொண்டே வலிய எருதுகளைக் கொண்டு உழுவர்களாம்; அப்படி அவர்கள் உழச் செய்தேயும் முன்னிலும் பின்னிலும் பல மலர்கள் தப்பிப் பிழைத்தெழுந்து பரிமளம் வீசிகின்றனவாம்;  அப்படிப்பட்ட வயல்கள் சூழ்ந்த திருக்கடன்மல்லைத் திருப்பதியைத் தொழுவதையே இயல்பாகவுடைய பாகவதர்கள் யாவரோ, அவரையே என்நெஞ்சு தொழக்கடவது என்றாராயிற்று.

“உழுநீர்” என்ற அடைமொழி - வயலுக்குமாகலாம், உழவர்க்குமாகலாம்.  எப்போதும் உழுவதையே இயற்கையாக வுடையராயிருப்பர் உழவர்; வயலும் எப்போதும் உழப்பட்டுக்கொண்டே யிருக்கும்.  பகடு = எருது.  (இது யானைக்கும் பெயராம்.)

 

English Translation

The farmers drive the bullocks back and forth and till the soil, watered by lotus ponds, spilling the excess lotus with fragrance that wafts over Kadal Mallai Talasayanam. O Heart, worship those who even contemplate his worship there!

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain