(1099)

பார்வண்ண மடமங்கை பனிநன்மா மலர்க்கிழத்தி,

நீர்வண்ணன் மார்வகத்தி லிருக்கையைமுன் நினைந்தவனூர்,

கார்வண்ண முதுமுந்நீர்க் கடல்மல்லைத் தலசயனம்,

ஆரெண்ணும் நெஞ்சுடையா ரவரெம்மை யாள்வாரே.

 

பதவுரை

பார்வண்ணம் மடம் மங்கை

-

ஆத்மகுணங்கள் நிறைந்த பூமிப்பிராட்டியும்

பனி நல் மா மலர் கிழத்தி

-

குளிர்ந்த சிறந்த தாமரை மலரில் தோன்றிய  ஸ்ரீதேவியும்

நீர் வண்ணன்

-

கடல்வண்ணனான எம்பெருமானுடைய

மார்வு அகத்தில்

-

திருமார்பிலும் இடப்பக்கத்திலும்

இருக்கையை

-

எழுந்தருளியிருக்கும் படியை

முன் நினைந்து

-

முந்துற அநுஸந்தித்து

(அதற்குப்பிறகு)

அவன் ஊர்

-

அப்பெருமானெழுந்தருளி யிருக்குமிடமாகிய

கார் வண்ணம் முது முந்நீர் கடல்மல்லை தலசயனம்

-

கரிய கடலின் கரையிலேயுள்ள திருக்கடல்மல்லைத் திருப்பதியை

எண்ணும் நெஞ்சு உடையார் ஆர்

-

சிந்திக்கவல்ல மனமுடையவர்கள் எவரோ

அவர் எம்மை ஆள்வார்

-

அப்படிப்பட்ட பாகவதர்கள் அடியோகங்களை அடிமை கொள்ளத்தக்கவர்கள்.

 

ஸ்ரீ காஞ்சி பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணங்கராசாரியார் எழுதிய

விளக்க உரை

சேதநர்கள் எத்தனையபராதங்கள் செய்திருந்தாலும் அவற்றை நற்றமாக உபபாதித்து உரைக்க வல்ல பெரியபிராட்டியாரும், அவற்றைப் பொறுப்பிக்கவல்ல புமிப்பிராட்டியாரும் எம்பெருமானை ஒரு நொடிப்பொழுதும் விட்டுப் பிரியாமல் கூடவேயிருக்கிற இருப்பை  நினைத்தால்; நமது குற்றங்குறைகளுக்காக அஞ்சவேண்டிய ப்ரஸதக்தியேயில்லையென்று காட்டுகிறார்.

இரண்டாமடியில் “நீர்வண்ணன் மார்வத்தில்” என்பது சிலருடைய பாடம்; “மார்வகத்தில்” என்பதே வியாக்கியானத்திற் கிணங்கிய பாடம்; மார்வகத்தில் என்றது - மார்விலும் அகத்திலும் எனப்பொருள்படும்.  பனிநன்மா மலர்க்கிழத்தியான பெரியபிராட்டியார் மார்வில் இருக்கையையும்,  பார்வண்ண மடமங்கையாகிய பூமிப்பிராட்டியார் அகத்தில் (- அருகில்) இருக்கையையும் தெரிந்துகொண்டு ‘இனி நாம் நமது குற்றங்கட்காக அஞ்சவேண்டிய காரணமில்லை’ என்று தைரிய முடையராய்  அப்பெருமானது ஊராகிய திருக்கடல்மல்லையைத் தியானிப்பவர்கள் எமக்குத்  தலைவர் என்றாயிற்று.

 

English Translation

Those who contemplate the fair Dame Earth’s presence by the ocean hued Lord, and the dew fresh lotus dame Lakshmi’s presence on the chest of the cloud hued Lord, and recall his presence in Kadal Mallai Talasayanam, are our masters.

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain