ஐந்தாந் திருமொழி

(3935)

கண்ணன் கழல் இணை நண்ணும் மனம் உடையீர்

எண்ணும் திருநாமம் நாரணம் ஏ திண்ணம்.

விளக்க உரை

(3936)

நாரணன் எம்மான் பாரணங்காளன்

வாரணம் தொலைத்த காரணன் தானே.

விளக்க உரை

(3937)

தானே உலகெலாம் தானே படைத்திடந்து

தானே உண்டுமிழ்ந்து தானே யாள்வானே.

விளக்க உரை

(3938)

ஆள்வான் ஆழிநீர் கோள்வாய அரவணையான்

தாள்வாய் மலரிட்டு நாள்வய் நாடீரே.

விளக்க உரை

(3939)

நாடீர் நாள்தோறும் வாடா மலர்கொண்டு

பாடீர் அவன்நாமம் வீடே பெறலாமே.

விளக்க உரை

(3940)

மேயான் வேங்கடம் காயா மலர்வண்ணன்

பேயார் முலையுண்ட வாயான் மாதவனே.

விளக்க உரை

(3941)

மாதவன் என்றென்று ஓத வல்லீரேல்

தீதொன்று மடையா ஏதம் சாராவே.

விளக்க உரை

(3942)

சாரா ஏதங்கள் நீரார் முகில்வண்ணன்

பேர் ஆர் ஓதுவார் ஆரார் அமரரே.

விளக்க உரை

(3943)

அமரர்க்கு அரியானை தமர்கட்கு எளியானை

அமரத் தொழுவார்கட்கு அமரா வினைகளே.

விளக்க உரை

(3944)

வினைவல் இருளென்னும் முனைகள் வெருவிப்போம்

சுனை நன் மலரிட்டு நினைமின் நெடியானே.

விளக்க உரை

(3945)

நெடியான் அருள் சூடும் படியான் சடகோபன்

நொடி ஆயிரத்திப்பத்து அடியார்க்கு அருள் பேறே.

விளக்க உரை

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain