(714)

குழகனே! என்தன் கோமளப் பிள்ளாய்! கோவிந்தா! என் குடங்கையில் மன்னி,

ஒழுகுபேர் எழில் இளஞ்சிறு தளிர்போல் ஒரு கையால் ஒரு முலை-முகம் நெருடா,

மழலை மென்னகை இடிடை அருளா, வாயிலே முலை இருக்க, என் முகத்தே

எழில்கொள் நின் திருக் கண்ணிணை நோக்கந் தன்னையும் இழந்தேன், இழந்தேன்!

 

பதவுரை

குழகனே

-

எல்லாரோடும் கலக்கும் ஸ்வபாவமுடையவனே!

என் தன் கோமளம் பிள்ளாய்

-

என் வயிற்றிற் பிறந்த அழகிய குமாரனே!

கோவிந்தா

-

கோவிந்தனே!

என் குடங்கை யில் மன்னி ஓழுகு பேர்

-

என்னுடைய குடங்கையிலே பொருந்தியிருந்து வெள்ளமிடாநின்ற மிக்க

எழில் இள சிறு தளிர் போல்

-

அழகையுடைத்தாயும் மிகவும் இளைசான தளிர் போன்றதுமான

ஒரு கையால் ஒரு  முலை முகம்

-

ஒரு திருக்கையாலே (என்னுடைய) ஒரு முலைக் காம்பை

நெருடா

-

நெருடிக் கொண்டு

முலை வாயிலே இருக்க

-

மற்றொரு முலையானது (உன்) வாயில் இருக்க

இடை இடை

-

நடு நடுவே

என் முகத்தை மழலை மெல் நகை அருளா

-

என் முகத்தை நோக்கி புன்சிரிப்பைச் செய்து கொண்டு

எழில் கொள் நின் திரு கண் இணை நோக்கம் தன்னையும்

-

அழகிய உன் இரண்டு கண்களாலும் பார்க்கிற பார்வையையும்

இழந்தேன் இழந்தேன்

-

ஐயோ! இழந்தேனே!

 

ஸ்ரீ காஞ்சி பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணங்கராசாரியார் எழுதிய

விளக்க உரை

***- ஒரு முலையை வாய்மடுத்து ஒரு முலையை நெருடிக்கொண்டு இருமுலையும் முறைமுறையா யேங்கி யிருந்துணாயே“ (பெரியாழ்வார் திருமொழி ????????????? ) என்று யசோதை கண்ணனை வேண்டிக்கொண்டு அவ்வாறே பெற்றனள் என்பதை அறிந்த தேவகி, அப்பாக்கியம் தனக்கு நேராமற் போனது பற்றி வருந்துகின்றாள். நீ என் குடங்கையில் சாய்ந்துகொண்டு ஒருகையாலே (எனது) ஒரு முலைக்காம்பை நெருடிக்கொண்டும் மற்றொரு முலையைத் திருப்பவளத்தில் வைத்துக்கொண்டும் நடுநடுவே என்னை இனிதாக நோக்கும் நோக்கத்தை அநியாயமாய் இழந்தொழிந்தேனே! என்கிறாள்.

குழகன் - எல்லாரோடும் கலந்து பரிமாறுவதையே இயல்வாக வுடையவன் கோமளம்-ஸுகுமாரம். குடங்கை என்பதற்கு “ உள்ளங்கை” என்று சிலர் பொருள் கூறுவர்; அப்பொருள் உண்டாயினும்  இவ்விடத்திற்கு அது பொருளல்ல; பெண் பிள்ளைகள் குழந்தைகட்கு முலை கொடுக்கும்போது தமது முழங்கையிலே குழந்தையை வைத்துக்கொண்டு முலை கொடுப்பது வழக்கமாதலால் இங்குக் குடங்கை என்பதற்கு “ முழங்கை” என்று பொருள் கொள்ளுவதற்கு தகுதி “ எட்டுணைப்போது என் குடங்காலிருக்க கில்லாள்” இத்யாதி இடங்களில் குடங்கால் என்பதற்கு ‘முழங்கால்’ என்று பொருள் கொள்ள வேண்டுமாற்றிக் “குடங்கையில் மண் கொண்டளந்து” இத்யாதி ஸ்தலங்களில் ‘உள்ளங்கை’ என்ற பொருட்குப் பாதகமில்லை யென்க. நெருடா, அருளா - ‘ செய்யா’ என்னும் வாய்ப்பாட்டு வினையெச்சம்; நெருடி, அருளி என்றபடி.

 

English Translation

O Govinda, adorable tender child of minel with hands of exceeding beauty and hue, like freshly sporouted tender red leaves, you would have teased the teat of my one breast while sucking on the other, showing me a sweet tender smile in between, seeing my face with your soft beautiful eyes while I held you in my embracel alas, all that is lost forever!

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain