புத்தகங்கள் விற்பனைக்கு

 

புத்தகம்  

 விலை ரூ 

1 

திருப்பாவை என்னும் அம்ருத சாகரம் 
 (காஞ்சி ஸ்வாமியின் ஸ்வாபதேச வ்யாக்யானங்கள்) 

200 

2 

வால்மீகி ராமாயண வசனம் 

700 

3 

பஞ்சஸ்தவம் (சுந்தரபாஹுஸ்தவம் நீங்கலாக) 

100 

4 

திருநெடுந்தாண்டகம் ( திவ்யார்த்த தீபிகை )

150 

5 

சிறிய திருமடல் ( திவ்யார்த்த தீபிகை )

50 

6 

அண்ணா ஸ்வாமியின் அமுதமொழியாயிரம் (2ம் பாகம்) 

80 

7 

நித்யாநுஸந்தேய ஸ்தோத்ரமாலா 

100 

8 

ஸ்ரீ பாஷ்ய சாரம் 

100 

9 

த்ரமிடோபநிஷத் ப்ரபாவ ஸர்வஸ்வம் 

100 

10 

ஸ்ரீ ராமாநுஜ விஜயம் 

50 

11 

பன்னிரு திங்கள் அனுபவம் 

50 

12 

பெரிய திருமொழி 1,2,3 பத்துக்கள் ( திவ்யார்த்த தீபிகை )

350 

13 

பெரிய திருமொழி 4,5,6 பத்துக்கள் ( திவ்யார்த்த தீபிகை )

300 

14 

ஸ்ரீ விஷ்ணு ஸஹஸ்ரநாம பதவுரை 

50 

15 

திருப்பாவை ( திவ்யார்த்த தீபிகை )

250 

இப்புத்தகங்களுக்கு அணுகவும். 

ஸ்ரீ. உ.வே. PB. சம்பத்குமார் ஸ்வாமி ,

அலைபேசி. +91-9840578410,

மின்னஞ்சல்: pbaswami@gmail.com 

Dravidaveda

back to top